Mar. 2nd, 2016

valya_15: (Default)
Лесі є за що ображатися на мене. Але відзначити її великий день народження (145 років 25 лютого 2016 р.) зараз можу тільки так.
Уявіть собі дівчину, якій потрібні воля і воля від болю. А мені потрібна її сила духа - тому й перекладаю.
Спробувала відійти від буквалізму в перекладах, тому що гарні переклади, дуже близькі до оригіналу, вже бачила. Гадала за рахунок небуквалізму дещо виграти, зберігаючи враження, яке не передається словом. Тексти оригіналів в авторській редакції 1904 р.

Лесе есть за что обижаться на меня. Но отметить ее большой день рождения (145 лет 25 февраля 2016 г.) сейчас могу только так.
Представьте себе девушку, которой нужны воля и воля от боли. А мне нужна ее сила духа - поэтому и перевожу.
Попробовала отойти от буквализма в переводах, потому что хорошие переводы, очень близкие к оригиналу, уже видела. Думала за счет небуквализма несколько выиграть, сохраняя впечатление, которое не передается словом. Тексты оригиналов в авторской редакции 1904 г.
Стихи и мои переводы )

Profile

valya_15: (Default)
valya_15

December 2016

S M T W T F S
     12 3
456 7 8 9 10
1112 13 14 1516 17
18 19 2021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios